Ettekirjutused

03.11.2020

Avaldame oma ettekirjutused pärast otsuse jõustumist. Avaldamise eesmärgiks on praktika läbipaistvus. 

Ettekirjutus jõustub kättetoimetamisega.

Varasemate ettekirjutustega saate tutvuda saates teabenõude (DOC)