Menetlusotsused

08.07.2019

Andmekaitse Inspektsioon teostab riiklikku järelevalvet

 

  • isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse üle