Riigihanked

09.05.2019
 
Andmekaitse Inspektsioon riigihankeid korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus. Info korraldatavate riigihangete kohta leiab riigihangete registrist.
 
Alla riigihanke piirmäära jäävate väikeostude hinnapakkumised on leitavad AKI dokumendiregistrist. Väikeostude eeldatav maksumus käibemaksuta on alates 5000 eurost. Otsimisel kasutage pealkirja "Väikeostus".