Palgaandmed

23.08.2019

Andmekaitse Inspektsiooni ametnike palgaandmed on kättesaadavad avaliku teenistuse kesksel veebilehel.