Sa oled siin

Auditid

08.07.2019

Andmekaitse Inspektsioon viib läbi isikuandmete kaitse vastavus- ja valmidusauditeid

 

Auditid on suunatud suurtele ja tundlikele andmekogudele. Isikuandmete kaitse audit on süsteemne ja sõltumatu ekspertiis, mille eesmärk on teha kindlaks, kas isikuandmete töötlemisega seotud tegevused asutuses on vastavuses organisatsiooni isikuandmete kaitse poliitika ja protseduuridega. Nimetatu peab vastama isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.

Audit aitab välja selgitada võimalikud probleemid ja nõrkused asutuse isikuandmete töötlemise juhtimise süsteemis. Auditeerimise eesmärk on probleemide ennetamine ning isikuandmete töötleja turvameetmete alane teadlikkuse tõstmine.

Auditeerimise esimeseks sammuks on vastavusauditi läbiviimine, et hinnata millisel määral vastab auditeeritava asutuse isikuandmete kaitse süsteem (dokumentatsioon) isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele.

Teiseks sammuks on valmidusaudit, millega tehakse kindlaks, kas isikuandmete töötlemise praktika ka tegelikult vastab organisatsioonis kehtestatud kirjalikele poliitikatele, juhenditele, eeskirjadele ja protseduuridele.

Auditid viiakse läbi Isikuandmete kaitse auditi läbiviimise juhend (RTF) alusel rahvusvahelisi auditistandardeid järgides.
 

 

Auditite kokkuvõtted

Põltsamaa valla infoturbe auditi kokkuvõte (328.05 KB, PDF) (2018)

Schengeni infosüsteemi järelevalve kokkuvõte (187.85 KB, PDF) (2017)

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse auditi kokkuvõte (349.53 KB, PDF) (2017)

Tervishoiuteenuse osutajate järelevalve kokkuvõte (329.19 KB, PDF) (2016)

Viisainfosüsteemide järelevalve kokkuvõte (PDF) (2015)

Tervise- ja perearstikeskuste järelevalve kokkuvõte (PDF) (2015)

Lääne-Tallinna Keskhaigla audit (PDF) (2015)

Ravispaade audit (PDF) (2014)

Terviseandmed ja e-Tervise infosüsteem (PDF) (2014)

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (PDF) (2014)

Tallinna Transpordiamet (PDF) (2014)

Tehnilise Järelevalve Amet (PDF) (2013)

Rapla Maavalitsus (PDF) (2013)

Päästeamet (PDF) (2013)

Narva Linnavalitsus (PDF) (2013)

Maanteeameti liiklusregister (PDF) (2013)

Viljandi Maavalitsuse audit (DOC) (2012)

Eesti Haigekassa audit (23 KB, DOC) (2012)

Ida-Tallinna Keskhaigla AS audit (20.02 KB, PDF) (20111)

Pärnu Linnavalitsuse isikuandmete turvemeetmete audit (PDF) (2011)

SA Läänemaa Haigla audit (PDF) (2010)

If P&C Insurance AS audit (PDF) (2010)

Sotsiaalkindlustusameti audit (19.07 KB, PDF) (2010)