Inspektsioon

PrintPDF Jaga

Meie eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Valdkonna tunnustatud eksperdina leiame õiglase tasakaalu isiku põhiõiguste, avalike ja ärihuvide vahel.

Andmekaitse Inspektsioon kaitseb Teie põhiseaduslikke õigusi:

  1. õigust saada teavet asutuste tegevuse kohta
  2. õigust era-ja pereelu puutumatusele isikuandmete kasutamisel
  3. õigust pääseda enda kohta kogutud andmete juurde

Selleks volitab meid:

a)     isikuandmete kaitse seadus:

         kohustused isikuandmete kasutajatele

         igaühe õigused oma andmete suhtes,

b)     avaliku teabe seadus:

         igaühe õigus saada avalikku teavet

         juurdepääsupiirangutest kinnipidamine

         kontroll avaliku sektori andmekogude üle,

c)     elektroonilise side seadus:

         kaitse soovimatu elektroonilise otseturustuse eest (spämm, SMS-reklaam jms),

d)     rahvusvahelised õigusaktid:

         piiriüleste andmekogude ühine järelevalve ja muu rahvusvaheline koostöö.


Andmekaitse Inspektsiooni tegevuspõhimõtted.  

 Teie õiguste kaitsmiseks tegutseme kuues rollis:
1. volinikuna (ombudsmanina) ja eelkohtuna

2. audiitori ja loa-andjana

3. selgitaja ja teavitajana

4. õigustavade kujundajana

5. poliitikanõustajana

6. sundija ja karistajana


Inspektsiooni nõukoda

Nõukoja eesmärk on edendada isikuandmetete kaitse ja avaliku teabe alast arutelu ning nõustada inspektsiooni. Nõukoja liikmed

Inspektsiooni peadirektor

Inspektsiooni peadirektori määrab justiitsministri ettepanekul 5 aastaks ametisse Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu põhiseaduskomisjoni arvamuse.

Kandidaadi valib selleks riigisekretäri juhitav avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon.

Kronoloogia

1996. aastal võttis Riigikogu vastu esimese isikuandmete kaitse seaduse 

1997. aastal asutati Siseministeeriumi juurde andmekaitseosakond. 

1999. aastal alustas tegevust Andmekaitse Inspektsioon.

2001. aastal jõustus avaliku teabe seadus, mille järelvalveasutuseks sai Andmekaitse Inspektsioon.

2003. aastal hakkas kehtima teine isikuandmete kaitse seadus.

2008. aastal hakkas kehtima kolmas isikuandmete kaitse seadus.

2019. aastal (15.01) jõustus neljas isikuandmete kaitse seadus.

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner