Rahvusvahelised infosüsteemid

PrintPDF Jaga

Viisainfosüsteem

Viisainfosüsteemi (VIS) eesmärk on hõlbustada viisa taotlemise korda, vältida viisadega äritsemist ja kelmust, lihtsustada nii piiri- kui isikutuvastuse kontrolle liikmesriikide territooriumil ja aidata kaasa mis tahes liikmesriigi sisejulgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmisele. Sel eesmärgil on VIS-il olemas kõigi lühiajaliste Schengeni viisade andmete keskhoidla. Igaühel on õigus teada, missugused nende andmed on viisainfosüsteemi lisatud. Loe edasi...


Tolliinfosüsteem

Tolliinfosüsteem (CIS) on tolliteavet koondav arvutisüsteem, mille eesmärk on ennetada, uurida ja kohtulikult menetleda ühenduse tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega seotud rikkumisi. Igaühel on õigus teada, missugused nende andmed on tolliinfosüsteemi lisatud. Samuti on igaühel õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist. Loe edasi...


Schengeni infosüsteem

Kaitsmaks liikmesriikide julgeolekut ning tõkestamaks kuritegevust, on loodud Schengeni Infosüsteem (SIS). Infosüsteemile on pandud ülesandeks tagada Schengeni õigusruumis avalik kord, turvalisus ja isikute vaba liikumine. See annab Schengeni riikide politsei- ja tollitöötajatele võimaluse kiireks infovahetuseks. Loe edasi...


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner