Facebook’i jt suhtluskeskkondade kaudu inimestega kontakti võtmine?

PrintPDF Jaga

Kuna suhtluskeskkondades on võimalik luua nn libakontosid ja  on ka samanimelisi isikuid, tuleks suhtluskeskkondade kaudu inimestega kontakti võtmist vältida. Ühtlasi peab tähele panema järgmist:

1.       Enne teate saatmist tuleb olla  veendunud, et tegemist on tõepoolest teate adressaadiga nt ei saa olla isikusamasuses veendunud, kui tema kontol on vaid hägune pilt inimesest, samuti ei ole piisav, kui kontol on vaid nimi (samanimelisi on palju, libakontosid ilmselt veel rohkem);

2.       Samuti tuleb teadete saatmisel lähtuda minimaalsuse põhimõttest st ühenduse võtmise teates ei peaks olema ülemääraselt teavet, et mitte kahjustada isikut, kelle kohta edastatav teave käib. Ideaalne oleks näiteks saata teavitus, millega palutakse inimesel asutusega ühendust võtta;

3.       Keelatud on saata suhtluskeskkondade kaudu teavet, mis oma olemuselt on piiratud juurdepääsuga ja/või paljastab isiku kohta liigselt andmeid nt  kutsete saatmine süüteo või kriminaalasjas  (AK teave, rikub ka süütuse presumptsiooni), makseteatiste saatmine (maksusaladus + eraisiku puhul era kontaktid), üksikasjaliku võlainfo saatmine (IKS § 11 lg 6 ja 7 rikkumine) jms.

Peame vajalikuks meelde tuletada ka seda, et andmete vastutav töötleja (teate saatja) on kohustatud tagama, et inimese õigused oleksid tagatud tema kohta käiva teabe edastamisel, seega langeb vastutus eksimuste korral just andmete edastajale. 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner