Sa oled siin

Teave isikuandmete kasutamise kohta

15.10.2020

Teil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta ning selle nõude täitmiseks on vastutaval töötlejal vajalik koostada andmekaitsetingimused.

 

Andmekaitsetingimustest teavitamisel võib olla mitmeid variante. Ettevõte või asutus peab lähtuma mõistlikkusest ning kasutajamugavusest. Teavet võib anda nii suuliselt kui kirjalikult ning vabalt valitud kanali või teabekandja kaudu.

Pange tähele!

Kui isikuandmeid töödeldakse vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel, siis peate saama teavet ka selle kohta.

Kui andmed küsitakse Teilt endalt, tuleb andmetöötlejal anda infot, millisest õigusaktist või lepingust andmetöötluse vajadus tuleb. Samuti peab andmetöötleja selgitama, millised on võimalikud tagajärjed esitamata jätmisel. Teil peab olema üheselt selge, milliste andmete töötlemine on kohustuslik, soovitatav ja mis vabatahtlik.

Kui andmetöötleja saab Teie andmed nõusoleku alusel, siis peate olema informeeritud õigusest oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Millal peab teavitama andmekaitsetingimustest?

Teavitamise kohustus jagatakse üldjuhul kaheks - kas isikuandmed on saadud Teilt endalt või need on saadud muudest allikatest. Vastavalt sellele erineb teavitamise sisu ja aeg.

Andmekaitsetingimustest, mida vahel nimetatakse ka privaatsuspoliitikaks tuleb teavitada:

 • kohe, kui Teilt kogutakse isikuandmeid;
 • kui ettevõte või asutus muudab oluliselt oma andmekaitsetingimusi;
 • kui isikuandmeid planeeritakse töödelda muudel eesmärkidel, kui neid algselt koguti.

Kui Teie isikuandmed on saadud muudest allikatest, tuleb Teid andmekaitsetingimustest teavitada ühe kuu jooksul. Mitte teatamise erisus tuleb juhtudest, kui andmete saamine või dokumenteerimine on ettenähtud seaduses, mis on olnud andmetöötluse õiguslikuks aluseks. 

 

 

 

 

 

 

Andmekaitsetingimused peavad sisaldama:

Rohkem infot isikuandmete töötleja üldjuhendist 

 • vastutava töötleja nime ja kontaktandmeid;
 • andmekaitsespetsialisti kontaktandmeid, kui ta on määratud;
 • kui andmed ei ole saadud Teilt endalt – andmete liigid ning nende päritoluallikad;
 • isikuandmete töötlemise eesmärke ning õiguslikke aluseid (nt leping, nõusolek);
 • isikuandmete säilitamistähtaegu või kui see ei ole võimalik, siis vähemalt tähtaja määramise põhimõtteid;
 • teavet Teie õiguste kohta oma andmete osas;
 • kui andmeid edastatakse teistele isikutele, siis milliseid andmeid ja kes on isikuandmete vastuvõtjad;
 • kui andmed kavatsetakse edastada kolmandasse riiki, siis täpsem asjakohane teave selle kohta;
 • kui tehakse automatiseeritud otsuseid, siis sellekohane teave, sh teave otsuste tegemise loogika ja otsuste mõju või tagajärgede kohta.
Millistel juhtudel ei pea Teid teavitama andmekaitsetingimustest?

Juhul, kui isikuandmeid ei ole kogutud inimeselt endalt, siis ei pea talle teada andma andmekaitsetingimustest:

 • Kui andmete saamine või dokumenteerimine on selgesõnaliselt kirjas seaduses.
 • Kui see nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi ja tingimusel, et teave on avalikult kättesaadavaks tehtud.
 • Kui isikuandmed on saladuses ametisaladuse hoidmise kohustuse tõttu.
 
 •