Mida peab teadma isikuandmete töötlemisest

PrintPDF Jaga

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad inimest tuvastada. Vt lähemalt.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine võib toimuda õigusliku aluse olemasolul, Vt ÜM art 6. Eriliigiliste isikuandmete töötlemine on lubatud vaid teatud juhtudel Vt ÜM art 9

Isikuandmete töötlemisel tuleb lähtuda kehtestatud töötlemise põhimõtetest ja nõuetest, Vt  ÜM art 5ÜM IV ptk.

Isikuandmete töötlemisel tuleb kasutada turvameetmeid ning vajadusel määrata andmekaitsespetsialist, Vt ÜM art 24ÜM art 37

Inimesel, kelle andmeid töödeldakse, on õigus saada selle kohta teavet ning tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega, Vt ÜM art 12-14ÜM art 15Samuti on inimesel õigus nõuda oma andmete parandamist ja kustutamist, töötlemise piiramist ning andmete ülekandmist ühest ettevõttest teisele ettevõttele, Vt ÜM art 16-20

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner