Euroopa andmekaitse reform

PrintPDF Jaga

2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos siseriiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakati kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.

Isikuandmete kaitse üldmäärus (.pdf)

Uut määrust on võimalik lugeda ka veebitekstina.

Andmekaitse reformi pakett sisaldab ka eraldi direktiivi andmete edastamisel politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas. Määrus koos reformi paketti kuuluvate direktiividega avaldati Euroopa Liidu Teatajas 04.05.2016.

Uue andmekaitse määruse peamiseks eesmärgiks on anda nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja internetipanganduse ajastul kodanikele parem kontroll oma andmete üle.


Määruse rakendamisest Eestis

Andmekaitseõiguse uus pakett on äärmiselt mahukas, mistõttu inspektsioon esitab vajadusel ka edaspidi kommentaare. Esitatud kommentaarid avaldame ka siinsel võrgulehel.


Andmekaitseõigus uueneb

Lisaks isikuandmete kaitse üldmäärusele kavatsetakse 2018. aasta mais kohaldama hakata ka Euroopa Liidu e-privaatsuse määrust. See hakkab e-privaatsusdirektiivi 2002/58 ning elektroonilise side seaduse asemel normima andmekaitse erinõudeid elektroonilise side valdkonnas, sh otseturustust (rämpspost, soovimatud müügikõned).

Samuti peab 2018. aasta maiks olema üle võetud ka uus võrgu- ja infoturbedirektiiv 2016/1148, mis normib nii era- kui avaliku sektori tähtsamate teenuste elektroonilist turvalisust.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner