Isikuandmete töötlemise ülevaade

25.07.2019
Isikuandmete kaitse üldmäärus toob paljudele asutustele ja ettevõtetele, kes on kas vastutava või volitatud töötleja rollis,
kaasa isikuandmete töötlemise ülevaate pidamise kohustuse. Kellele kohustus laieneb ja mida peab ülevaade sisaldama, saab täpsemalt lugeda isikuandmete töötleja üldjuhendist. Kokkuvõttes kohustab üldmäärus kõiki andmetöötlejaid, kellel on vähemalt üks töötaja ja/või vähemalt üks füüsilisest isikust klient, koostama isikuandmete töötlemise ülevaate.
 
Andmekaitse üldmäärus ei näe ülevaate dokumendile ette täpseid vormistamise ega failiformaatide nõudeid. Ainuke nõue on, et andmetöötleja peab seda enda juures pidama elektrooniliselt. Kuna vastutav ja volitatud töötleja peavad taotluse korral tegema isikuandmete töötlemise ülevaate Andmekaitse Inspektsioonile kättesaadavaks, soovitame seda pidada selliselt, et andmeid saab vaikimisi avada ja töödelda vaba tarkvara vahenditega.
 
Inspektsioon on koostanud näidise, millisel kujul saab andmetöötlustoimingute üle registrit pidada. Näidisvorm annab parema ettekujutuse, kuidas ja milliste andmetega seda täita. Tegemist on ühe võimaliku variandiga paljudest ning iga andmetöötleja peab siiski ise otsustama, millisel kujul ülevaate pidamine talle kõige sobilikum on.
 
  • Laadige alla vastutava töötleja isikuandmete töötlemise ülevaate näidis
Excel-i tabelina (54 KB, XLS)/PDF-ina (334.52 KB, PDF)
 
  • Laadige alla volitatud töötleja isikuandmete töötlemise ülevaate näidis

Excel-i tabelina (51.5 KB, XLS)/PDF-ina (332.5 KB, PDF)