Eraelu kaitse

PrintPDF Jaga

Kõik inimese ja tema eksistentsiga seonduv on kirjeldatav andmetena. Seega kuuluvad teie isikuandmete hulka näiteks teie nimi, teie aadressandmed, teie tervislik seisund, teave teie varandusliku seisukorra kohta jne.

Kindlasti on inimesi, kes ei soovi midagi varjata ning kes on pigem huvitatud, et nende elukorraldusest avalikult kõneldaks/kirjutataks. Enda andmete avalikustamine on inimese õigus ning põhineb eelkõige vabal tahtel. 

Valdav enamus inimestest siiski ei soovi, et nende isikuandmed ja teave elukorralduse kohta avalikkusele kättesaadavad oleksid. Selline on nende otsus ja nende õigus on nii otsustada. Seaduse mõttes räägime õigusest eraelu puutumatusele. Eesti Vabariigis tagab sellise õiguse põhiseadus ja konkreetsemalt isikuandmete kaitse seadus.

Teisalt on Eesti Vabariigi kodanikul/elanikul õigus teada, kuidas neid valitsetakse ja kuidas kulutatakse riigi raha. Lisaks ajakirjanduse poolt vahendatavale (mis ei pruugi alati kõigi teadmisvajadust rahuldada) on Eesti kodanikul/elanikul õigus saada teavet otse algallikast, kasutades avaliku teabe seaduse poolt antud õigusi.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner