Juhis vastutavale isikule andmetöötlusregistri koostamiseks

PrintPDF Jaga
Juhendmaterjal on mõeldud inimestele, kes on määratud asutustes, ettevõtetes isikuandmete kaitse eest vastutavateks ning kellel on isikuandmete kaitse seadusest tulenev kohustus pidada isikuandmete töötleja (asutuse, ettevõtte) andmetöötlemiste registrit. Juhendmaterjalist leiab praktilist nõu selle kohta, millises vormis andmetöötlemiste registrit koostada, kuidas ja mida sinna kanda.

Tutvu juhendmaterjaliga:  
Isikuandmete kaitse eest vastutavatele isikutele andmetöötlemiste registrite koostamiseks


Dokumendi juurde kuuluvad valdkondade kaupa koostatud vormid, mida on võimalik kasutada või millest lähtuda oma asutuses või ettevõttes andmetöötluste registri koostamisel.

Näidisvormid:

Ametiühingule, kirikule ja kogudusele

Apteegiteenuse osutajale ja meditsiinikaupade jaemüüjale

Haridusasutusele

Hoolekandeasutusele, sotsiaalhoolekande asutusele; puuetega inimeste ühendusele

Kindlustusasutusele ja krediidiasutusele

Riigi- ja kohaliku omavalitsusasutusele

Riigikaitseasutusele

Sideettevõttele

Tervishoiuasutusele

Turvaettevõttele ja õigusabi osutajale


 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner