Sa oled siin

Avaliku teabe päev 2015

08.07.2019

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) korraldas 2. oktoobril Hopneri Majas „Avaliku teabe päeva 2015“ linna- ja vallasekretäridele, kohalike omavalituste veebilehtede sisuhaldajatele, maavalitsuste esindajatele.

 
Teemad:
 
inspektsiooni läbi viidud kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste veebilehtede seire tulemused, veebide head ja vead parimate veebilehtede haldajate tunnustamine;
 
AK-teabe kaitse juhis, infoturbealased soovitused juurdepääsupiiranguga teabega töötamiseks;
 
uuringu „Avaliku sektori veebilehtede vastavus WCAG 2.0 („Web Content Accessibility Guidelines“) nõuetele 2015. aastal“ tutvustus, uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond (MKM RISO) Ernst & Young Baltic ASlt Euroopa Liidu struktuurfondide rahastusel ja see hõlmas 280 avaliku sektori veebilehte, millest 228 olid kohalike omavalitsuste kodulehed ning 52 valitsusasutuste kodulehed.
 
Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep keskendus oma ettekandes AKI juhendile "Isikuandmete edastamine sotsiaalhoolekande- ja tervishoiu sektoris".
 
Andmekaitse Inspektsioon korraldas „Avaliku teabe päeva 2015“ koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga EL sf programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Üritust aitas läbi viia Publicon OÜ.
 
Materjalid:
 
 
TABEL (19.72 KB, ODS)(2015)