Sa oled siin

Avaliku teabe päev 2012

08.07.2019
Avaliku teabe päev 2012
 
Andmekaitse Inspektsioon viis läbi avaliku sektori veebilehtede seire, mille tulemusel määrati asutustele „valgusfoori värvid". Tulemused on head, punast foorituld ei pälvinud ükski avaliku sektori asutus.
 
Seire läbiviimise eesmärk oli vaadelda, kas ja kuidas on avaliku sektori asutuste veebilehtedel esitatud avalik teave. Vaadati, kas avaliku teabe seadusega ettenähtud informatsioon on kodulehel leitav ning, kas teave on kodanikule leitav ka kasutajasõbralikul moel.
Seiret juhtinud inspektsiooni peainspektor Elve Adamson on tulemustega rahul: „Mõne aastaga on pilt oluliselt paremaks muutunud, näiteks ei juhtu enam, et asutusel ei ole üldse dokumendiregistrit. Puudused, mis seire välja tõi, on lihtsasti kõrvaldatavad ja üsna pea on ehk viimasedki puudused kadunud".
 
Et, veebilehtede avaliku teabe alast tervist mõõta, töötati välja 10 kriteeriumit, mida iga asutuse puhul vaadati:
Veebilehe kasutamise ja teabe leidmise lihtsus;
Teabe olemasolu asutuse tööaja ja vastuvõtu korralduse kohta;
Ametnike kontaktteabe ja ametijuhendite olemasolu;
Palgaandmete olemasolu (3.a ulatuses);
Üldkasuliku ja/või uudisteabe olemasolu;
Teave asutuse poole pöördumise kohta
(kontaktid ja võimalus võrgulehe kaudu teabenõuet esitada);
Asutuse tööd reguleerivate õigusaktide leitavus;
Kasutajasõbralik teave isikuandmete töötlemise kohta (Privaatsuspoliitika);
Juurdepääsupiiranguta e-kirjadele juurdepääsu võimaldamine dokumendiregistri kaudu;
Juurdepääsupiiranguga dokumentidel AK märke olemasolu koos aluse ja piirangu ajaga.
 
Hindamisest: iga positiivne vastus (teabe olemasolu) andis ühe punkti. Seega oli võimalik saada 10 punkti. Kui teave oli esitatud poolikult, oli tulemuseks 0,5 punkti ning kui teave ei olnud leitav või ei olnud teabe olemasolu kontroll võimalik, oli tulemuseks 0 punkti. Roheline foorituli määrati asutusele, kes saavutas 8-10 punkti, 5-7,5 punkti saanud pälvisid kollase tule süttimise ning punase tule oleks saanud asutus, kelle skoor oleks jäänud 0-4,5 punkti vahele.
Ametite tulemused (29.33 KB, PDF)
 
28. septembri tähistatakse rahvusvaheliselt avaliku teabe päeva (Right to Know Day), kus ülemaailma pööratakse inimeste tähelepanu nende õigusele nõuda riigilt avalikuks kasutamiseks mõeldud informatsiooni.