Sa oled siin

Avaliku teabe päev 2010

08.07.2019
2010. aasta avaliku tebe päeval eriüritust ei korraldatud. Pressiteates võeti kokku lähiaja töö ja tänati koostööpartnereid.
 
Pressiteade
Riigi läbipaistvus suureneb
 
Andmekaitse Inspektsioon on kahe viimase aasta töö rõhuasetuse seadnud just avaliku teabe kättesaadavuse parandamisele. Tänasel rahvusvahelisel avaliku teabe päeval teeb Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep vahekokkuvõtteid edukaist kahest tööaastast.
 
Veel hiljuti tekitas muret, et inimene ei saanud piisavalt lihtsalt kätte esmast teavet asutuste kohta. „Selleks, et riigi läbipaistvusest üldse rääkida saaks, on vaja, et inimene teaks kuhu ja kelle poole oma probleemiga pöörduda": avab Peep probleemide lähtekoha. „Suur töö selle nimel on jõudmas lõpusirgele..."
 
Avaliku teabe seaduse järelevalveasutus kaardistas mullu teabe kättesaadavuse valdkonnas teravaimad probleemkohad ning viis läbi mitmed süsteemsed seired. Kontrolliti riigi- ja kohalike omavalitsasutuste esmast kontaktteabe avaldamist, dokumendiregistreid ning neid eraõiguslikke teabevaldajaid, kes täidavad avalikke ülesandeid - kas see kõik vastab avaliku teabe seaduse nõuetele.
Esmase hindamise tulemusena selgus, et avaliku teabe seaduse täitmine oli asutuseti ebaühtlane ja vähe kooskõlastatud. Asutustele anti aeg ja juhtnöörid puuduste kõrvaldamiseks. Hiljem läbiviidud järelkontroll annab kinnitust, et avaliku teabe seaduse täitmine on muutunud märkimisväärselt paremaks, kuid rahuloluks see siiski veel alust ei anna.
 
Eesmärgiga vähendada ebaühtlast seaduse täitmist ja tõlgendamist koostas Andmekaitse Inspektsioon riigi- ja omavalitsustele avaliku teabe seaduse täitmise üldjuhise.
Eelseisva lähiaja prioriteediks on kutsuda ellu avaliku teabe eest vastutajate koostöövõrgustik. Vastutajaisikute määramise peaeesmärk on lõpetada olukord, kus avaliku teabe seaduse täitmine on peremehetu sfäär. Vastutajad asuvad hea seisma selle eest, et tee asutuse veebiteabeni oleks lihtne ja kasutajasõbralik.
 
Koostöös Rahandusministeeriumi ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega on lähipäevil algamas koolitusprogramm riigi ja kohalike omavalitsuste töötajatele avaliku teabe seaduse kitsaskohtade tutvustamiseks.
 
Avaliku teabe päeva (Right to Know Day) tähistati rahvusvaheliselt esmakordselt aastal 2003. Tähistamise eesmärk on tõsta teadlikkust inimeste hulgas sellest, et igaühel on õigus valitsusasutustes olevale teabele: on õigus teada, kuidas valitsetakse ja kuhu kulub maksumaksja raha.
 
Hea koostöö eest tänades,
Stiina Liivrand
Andmekaitse Inspektsiooni nõunik
6274134
55 666 000