Koordinaatorile

PrintPDF Jaga

Isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise koordinaator (edaspidi koordinaator) on riigiasutuses see inimene, kes korraldab asutuses olevate dokumentide avalikustamist ja neis dokumentides sisalduvate isikuandmete kaitset. Kohustus selline inimene määrata tuleb Vabariigi Valitsuse määrusest Asjaajamiskorra ühtsed alused.

Koordinaatori positsiooni ellu kutsumise eesmärk oli asutustesse isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse rakendamise kompetentsi tekitamine.

Tähtsaim koordinaatori ülesanne on töötada välja reeglid (ja dokumentatsioon), mille alusel toimub asutuses teabe avalikustamine ja isikuandmete kaitse. Koordinaator on asutuses valdkonna asjatundja, kes koolitab oma kolleege vastavalt ametniku tööalasele vajadusele.

Koordinaatorite võrgustik loodi selleks, et dokumentide avalikustamise ja isikuandmete kaitsega seotud praktika oleks asutustes ühtlane. Tegemist on asutuste koordinaatoritest koosneva töörühmaga, mis käib koos Andmekaitse Inspektsiooni korraldamisel kord kvartalis. Koos käimise vormis tõstatatakse praktikas ilmnenud probleeme, arutatakse ja kujundatakse parimaid praktikaid ning ühtlustatakse teabekorralduse põhimõtteid. 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner