Koordinaatorile

PrintPDF Jaga

Isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise koordinaator (edaspidi koordinaator) on riigiasutuses see inimene, kes korraldab asutuses olevate dokumentide avalikustamist ja neis dokumentides sisalduvate isikuandmete kaitset.

Koordinaatori positsiooni ellu kutsumise eesmärk oli asutustesse isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse rakendamise kompetentsi tekitamine.

Tähtsaim koordinaatori ülesanne on töötada välja reeglid (ja dokumentatsioon), mille alusel toimub asutuses teabe avalikustamine ja isikuandmete kaitse. Koordinaator on asutuses valdkonna asjatundja, kes koolitab oma kolleege vastavalt ametniku tööalasele vajadusele. 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner