Avaliku teabe nõukogu

PrintPDF Jaga

2017. aasta suvel jõustunud teenuste korraldamise ja teabehalduse aluste määrus  paneb Andmekaitse Inspektsioonile kohustuse koordineerida asutusteülest teenuste arengut teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamisel. Määruse kohaselt on Andmekaitse Inspektsiooni roll koordineerijana kavandada arengu põhisuunad ja arengut toetavaid tegevusi ning anda asutustele juhiseid ja soovitusi. Samuti on inspektsiooni ülesanne jälgida kavandatud tegevuste elluviimist ja antud juhiste rakendamist ning korraldada teavitustööd.

Nende ülesannete täitmiseks näeb määrus ette nõukogu moodustamise inspektsiooni juurde. Nõukogu toetab Andmekaitse Inspektsiooni tegevust teabele juurdepääsu ja teabe kaitse koordineerimisel riigiasutustes. Nõukogusse kuuluvad ministeeriumide ja Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad.

Avaliku teabe nõukogu koosolekute materjalid avaldatakse kohtumiste järel siin lehel.

Nõukogu esimene kohtumine toimus 15.11.2017:

Nõukogu teine kohtumine 09.01.2018:

Kohtumisel otsustati, et nõukogu nimetatakse avaliku teabe nõukoguks.

Nõukogu kolmas kohtumine 28.02.2018:

Nõukogu neljas kohtumine toimus 09.05.2018:

Andmekaitse Inspektsiooni avaliku teabe nõukogu neljanda koosoleku protokoll

Sotsiaalministeeriumi koostatud andmekaitsealase mõjuhinnangu NÄIDIS


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner