Juhendmaterjalid

PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsiooni koostatud Isikuandmete töötleja üldjuhend (kinnitatud 31.05.2018, muudetud 19.03.2019)

Spikker andmetöötlejale: Mis on tavalised, tundlikud ja eriliiki isikuandmed?

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm töötab välja juhendmaterjale, et selgitada lähemalt, mida uues andmekaitsemääruses kasutatud mõisted tähendavad ja mida määrus nii avaliku sektori kui ka eraettevõtete jaoks kaasa toob. Samuti püütakse juhendmaterjalides vastata sagedasematele määrusega seotud küsimustele. Lisame töörühma heakskiidetud juhendmaterjale siia rubriiki inglise keeles jooksvalt, kui nad avaldatakse. Teemade kaupa püüame aja jooksul olulisema info ka eesti keeles lahti seletada.

VASTUVÕETUD JUHENDID:

Andmekaitsespetsialistist

Andmete ülekantavusest

Juhtivast järelevalveasutusest

Mõjuhinnangust

Administratiivtrahvidest

Automaatotsustest ja profileerimisest

Rikkumisteadetest

Andmete edastamisest kolmandatesse riikidesse

Läbipaistvusest

Nõusolekust

Sertifitseerimisest

Sertifitseerimisasutuste akrediteerimisest

Suunised 4/2018 isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) artikli 43 kohase sertifitseerimisasutuste akrediteerimise kohta (eesti keeles), vastu võetud 4.12.2018

 
Euroopa Andmekaitsenõukogu poolt avalikule konsulteerimisele esitatud juhendid leiab siit.

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner