Juhendmaterjalid

PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsiooni koostatud Isikuandmete töötleja üldjuhend (kinnitatud 31.05.2018)

Spikker andmetöötlejale: Mis on tavalised, tundlikud ja eriliiki isikuandmed?

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm töötab välja juhendmaterjale, et selgitada lähemalt, mida uues andmekaitsemääruses kasutatud mõisted tähendavad ja mida määrus nii avaliku sektori kui ka eraettevõtete jaoks kaasa toob. Samuti püütakse juhendmaterjalides vastata sagedasematele määrusega seotud küsimustele. Lisame töörühma heakskiidetud juhendmaterjale siia rubriiki inglise keeles jooksvalt, kui nad avaldatakse. Teemade kaupa püüame aja jooksul olulisema info ka eesti keeles lahti seletada.

VASTUVÕETUD JUHENDID:

Andmekaitsespetsialistist

Andmete ülekantavusest

Juhtivast järelevalveasutusest

Mõjuhinnangust

Administratiivtrahvidest

Automaatotsustest ja profileerimisest

Rikkumisteadetest

Andmete edastamisest kolmandatesse riikidesse

Läbipaistvusest

Nõusolekust

Sertifitseerimisest

 
Euroopa Andmekaitsenõukogu poolt avalikule konsulteerimisele esitatud juhendid leiab siit.

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner