Isikuandmete töötlemise ülevaate näidised

PrintPDF Jaga

Isikuandmete kaitse üldmäärus toob paljudele ettevõtetele-organisatsioonidele kaasa isikuandmete töötlemise ülevaate pidamise kohustuse. Kellele kohustus laieneb ja mida peab ülevaade sisaldama, saab täpsemalt lugeda isikuandmete töötleja üldjuhendist.

Andmekaitse üldmäärus ei näe ülevaatele ette täpseid vormistamise ega failiformaatide nõudeid. Ainuke nõue on, et andmetöötleja peab seda enda juures pidama elektrooniliselt. Kuna vastutav ja volitatud töötleja peavad taotluse korral tegema isikuandmete töötlemise ülevaate Andmekaitse Inspektsioonile kättesaadavaks, soovitame seda pidada selliselt, et andmeid saab vaikimisi avada ja töödelda vaba tarkvara vahenditega.

Oleme koostanud lihtsa näidise, millisel kujul võib andmetöötlustoimingute ülevaadet pidada. Näidisvormis on toodud mõned näited, mis annavad aimu, kuidas ja milliste andmetega seda täita.

Tegemist on ühe võimaliku variandiga paljudest ning iga andmetöötleja peab siiski ise otsustama, millisel kujul ülevaate pidamine talle kõige sobilikum on.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner