Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ja riigi tegevus oleks läbipaistev

Soovitused ettevõtetele

Ole valmis olukordadeks,
kus inimene soovib
tutvuda enda
isikuandmetega.

Loe kõiki
soovitusi

Soovitused asutustele

Veendu, et andmetöötlus-
tingimused on selgelt, lihtsalt
ja arusaadavalt sõnastatud.


Loe kõiki
soovitusi