Inspektsiooni ettekirjutuste asendustäitmisest

PrintPDF Share

Kui Andmekaitse Inspektsioon on teinud ettekirjutuse ning seda ettekirjutust tähtajaks ei täideta, on inspektsioonil õigus korraldada ettekirjutuse täitmine kolmanda isiku kaudu (ATSS § 11).

Näiteks kui ettevõte on oma võrgulehel teinud kättesaadavaks eraisikutest võlglaste isikuandmed ning ignoreerib ettekirjutusi nende andmete eemaldamiseks, võib inspektsioon korraldada asendustäitmise veebimajutusteenuse pakkuja kaudu. Sel juhul tehakse veebimajutusteenuse pakkujale täitekorraldus ning teenusepakkujal tuleb ettekirjutust eiranud ettevõtte võrguleht sulgeda.

Nii võib ettekirjutuse eiraja avastada, et tema kodulehe asemel avaneb näiteks hoopis selline pilt.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner