Isikuandmete avaldamine ajakirjanduslikul eesmärgil (Äripäeva kaasus)

PrintPDF Share

Andmekaitse Inspektsioon on seisukohal, et Äripäev ei rikkunud kaebaja põhiõigusi, avaldades börsiinvestorite edetabeli koos investorite isikuandmetega. Väljaanne ei rikkunud isiku põhiõigusi, kuna konkreetsel juhul ei saa eraellu tungimist pidada niivõrd intensiivseks, et see kaaluks üle ajakirjandusvabaduse. Lisaks on börsil tegutsemine märgatavalt avalikum kui paljud muud äritegevuse valdkonnad ja suuremate börsiinvestorite vastu on eelduslikult ka suurem huvi. Andmete töötlemisele ajakirjanduslikul eesmärgil kehtestab isikuandmete kaitse seadus eriregulatsiooni (IKS § 11 lg 2). Selle kohaselt võib isikuandmeid ilma isiku nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Ajakirjandusvabadus oleks olulisel määral pärsitud, kui meedias võiks isikuga seotud teavet töödelda ja avaldada üksnes isiku nõusolekul.

Inspektsiooni seisukohta kinnitas ka Riigikohus oma 23.03.2016 otsuses nr 3-3-1-85-15​


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner