Uudised

Jaga

Uudised, pressiteated ja meediakajastused ajalises järjestuses

01.04.2016 - 15:18

Andmekaitse Inspektsioon avaldab 4. aprillil peadirektori aastaettekande isikuandmete kaitse ja avaliku teabe kättesaadavuse kohta, mis sisaldab ka poliitikasoovitusi.

...
30.03.2016 - 13:58

Tänavu jaanuaris tegi seadusandja ohtralt muudatusi avaliku teabe seadusse. Tegu on raamseadusega, mis normib riigi läbipaistvust, avaliku sektori teabe kättesaadavust ning andmekogude pidamist. Uute...

28.03.2016 - 10:48

Andmekaitse Inspektsioon on seisukohal, et Äripäev ei rikkunud kaebaja põhiõigusi, avaldades börsiinvestorite edetabeli koos investorite isikuandmetega. Väljaanne ei...

28.03.2016 - 10:46

Uuel nädalal avaldab Andmekaitse Inspektsioon uuendatud avaliku teabe seaduse juhise. Seaduse nõuete paremaks elluviimiseks täiendame avaandmete osa ning lisame peatüki juurdepääsupiiranguga teabe kaitsest. Juhendi...

18.03.2016 - 15:02

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 40 lõige 1 sätestab, et asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele kehtestatakse juurdepääsupiirang alates dokumendi koostamisest või saamisest ning kuni vajaduse möödumiseni...

07.03.2016 - 10:55

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor Taimar Peterkop ja Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) peadirektor Viljar Peep sõlmisid lepingu asutustevaheliseks koostööks.

Lepe aitab koordineerida järelevalveasutuste koostööd, andes aluse asutustevaheliseks infovahetuseks, infoturbe ja...

04.03.2016 - 12:07

Andmekaitse Inspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm osaleb 8. – 9. märtsini Brüsselis Euroopa andmekaitseasutuste töörühma tehnoloogiaküsimuste alagrupi koosolekul. Arutusele tulevad uued juhised mobiilsete seadmete jälgimisest...

01.03.2016 - 12:14

Andmekaitse Inspektsioon menetles vaiet, kus vaidlustati Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) keeldumine väljastamast inimesele teabenõude korras dokumenteeritud teavet riigiasutuse poolt hallatava hoone...

26.02.2016 - 11:41

Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektor Andres Ojaver osaleb 29. veebruarist – 4. märtsini Hollandis Haagis Euroopa Nõukogu Europoli Ühise Järelevalveasutuse (Europol JSB) liikmena iga-aastasel Europoli keskasutuse...

19.02.2016 - 15:44

Andmekaitse Inspektsioon on viimasel ajal saanud kaebusi, kus inimesed kurdavad, et ettevõtted kasutavad nende isiklikke e-postiaadresse otseturustuspostitusteks ehk spämmiks vaatamata inimeste tahteavaldusele uudiskirjadest keelduda.

Teatavasti ütleb elektroonilise side seadus, et...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner