Uudised

Jaga

Uudised, pressiteated ja meediakajastused ajalises järjestuses

28.03.2016 - 10:48

Andmekaitse Inspektsioon on seisukohal, et Äripäev ei rikkunud kaebaja põhiõigusi, avaldades börsiinvestorite edetabeli koos investorite isikuandmetega. Väljaanne ei...

28.03.2016 - 10:46

Uuel nädalal avaldab Andmekaitse Inspektsioon uuendatud avaliku teabe seaduse juhise. Seaduse nõuete paremaks elluviimiseks täiendame avaandmete osa ning lisame peatüki juurdepääsupiiranguga teabe kaitsest. Juhendi...

18.03.2016 - 15:02

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 40 lõige 1 sätestab, et asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele kehtestatakse juurdepääsupiirang alates dokumendi koostamisest või saamisest ning kuni vajaduse möödumiseni...

07.03.2016 - 10:55

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor Taimar Peterkop ja Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) peadirektor Viljar Peep sõlmisid lepingu asutustevaheliseks koostööks.

Lepe aitab koordineerida järelevalveasutuste koostööd, andes aluse asutustevaheliseks infovahetuseks, infoturbe ja...

04.03.2016 - 12:07

Andmekaitse Inspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm osaleb 8. – 9. märtsini Brüsselis Euroopa andmekaitseasutuste töörühma tehnoloogiaküsimuste alagrupi koosolekul. Arutusele tulevad uued juhised mobiilsete seadmete jälgimisest...

01.03.2016 - 12:14

Andmekaitse Inspektsioon menetles vaiet, kus vaidlustati Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) keeldumine väljastamast inimesele teabenõude korras dokumenteeritud teavet riigiasutuse poolt hallatava hoone...

26.02.2016 - 11:41

Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektor Andres Ojaver osaleb 29. veebruarist – 4. märtsini Hollandis Haagis Euroopa Nõukogu Europoli Ühise Järelevalveasutuse (Europol JSB) liikmena iga-aastasel Europoli keskasutuse...

19.02.2016 - 15:44

Andmekaitse Inspektsioon on viimasel ajal saanud kaebusi, kus inimesed kurdavad, et ettevõtted kasutavad nende isiklikke e-postiaadresse otseturustuspostitusteks ehk spämmiks vaatamata inimeste tahteavaldusele uudiskirjadest keelduda.

Teatavasti ütleb elektroonilise side seadus, et...

19.02.2016 - 09:36

Andmekaitse Inspektsioon on viimasel ajal saanud kaebusi, kus inimesed kurdavad, et ettevõtted...

12.02.2016 - 11:32

Iga internetti kasutav inimene jätab endast võrku maha suurel hulgal teavet, mida nimetatakse digitaalseks jalajäljeks. Miks on kasulik enda poolt väljapaisataval infovool silm peal hoida ja kas nüüdsel ajastul saab üldse rääkida privaatsusest? Nende küsimuste üle arutleb Tartu ülikooli...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner