Uudised

Jaga

Uudised, pressiteated ja meediakajastused ajalises järjestuses

15.04.2016 - 09:29

14. aprillil kiitis Euroopa Parlamendi täiskogu heaks kauaoodatud uued andmekaitse reeglid. Uue andmekaitse määruse eesmärgiks on anda kodanikele kontroll oma isikuandmete üle ja luua ühtlane andmekaitse tase kogu Euroopa Liidus. Loe lähemalt...

11.04.2016 - 13:21

Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse §14 lg 1 p 4 on isikuandmete...

08.04.2016 - 13:09

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep osaleb Brüsselis 12. - 13. aprillil toimuval Euroopa andmekaitseasutuste töörühma koosolekul, kus kujundatakse arvamus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Eraelu Kaitse...

04.04.2016 - 10:44

Andmekaitse Inspektsioon avalikustas ülevaate Avaliku teabe seaduse ja Isikuandmete kaitse seaduse täitmisest aastal 2015 ning soovitused aastaks 2016. Aastaraamatu leiab siit.

01.04.2016 - 15:18

Andmekaitse Inspektsioon avaldab 4. aprillil peadirektori aastaettekande isikuandmete kaitse ja avaliku teabe kättesaadavuse kohta, mis sisaldab ka poliitikasoovitusi.

...
30.03.2016 - 13:58

Tänavu jaanuaris tegi seadusandja ohtralt muudatusi avaliku teabe seadusse. Tegu on raamseadusega, mis normib riigi läbipaistvust, avaliku sektori teabe kättesaadavust ning andmekogude pidamist. Uute...

28.03.2016 - 10:48

Andmekaitse Inspektsioon on seisukohal, et Äripäev ei rikkunud kaebaja põhiõigusi, avaldades börsiinvestorite edetabeli koos investorite isikuandmetega. Väljaanne ei...

28.03.2016 - 10:46

Uuel nädalal avaldab Andmekaitse Inspektsioon uuendatud avaliku teabe seaduse juhise. Seaduse nõuete paremaks elluviimiseks täiendame avaandmete osa ning lisame peatüki juurdepääsupiiranguga teabe kaitsest. Juhendi...

18.03.2016 - 15:02

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 40 lõige 1 sätestab, et asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele kehtestatakse juurdepääsupiirang alates dokumendi koostamisest või saamisest ning kuni vajaduse möödumiseni...

07.03.2016 - 10:55

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor Taimar Peterkop ja Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) peadirektor Viljar Peep sõlmisid lepingu asutustevaheliseks koostööks.

Lepe aitab koordineerida järelevalveasutuste koostööd, andes aluse asutustevaheliseks infovahetuseks, infoturbe ja...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner