Uudised

Jaga

Uudised, pressiteated ja meediakajastused ajalises järjestuses

27.06.2016 - 09:45

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep ja andmeturbe ekspert Andrus Altmeri  on Riias Balti riikide ...

03.06.2016 - 10:02

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep osaleb 7. ja 8. juunil Brüsselis Euroopa andmekaitseasutuste töögrupi 106. kohtumisel, kus peamise teemana arutatakse uue andmekaitse määruse rakendamist.

...
18.05.2016 - 16:01

Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 11 lõikele 6 on isikute krediidivõimelisuse hindamise või muul samasugusel eesmärgil kolmandatele isikutele edastamiseks mõeldud isikuandmete töötlemine lubatud üksnes...

18.05.2016 - 09:47

Omakohus Facebookis võib inimeste elu rikkuda. Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanema Karin Uibo sõnutsi on karistamine sotsiaalmeedias toonud “süüdlastele” tasakaalutult palju kannatusi, eriti kui häbistatakse lapsi.

...
17.05.2016 - 13:51

Ajalehtedes inimestele sünnipäevaõnnitluste ja lähedaste surma puhul kaastunde avaldamine on kauaaegne tava. Kuigi nendes kuulutustes töödeldakse isikuandmeid, mille kaitseks on...

29.04.2016 - 15:22

AvTS § 5 sätestab, kes ja mis osas on teabevaldajad. AvTS § 5 lõikest 2 ja lõige 3 punktist 2 tulenevalt on eraõiguslikud juriidilised isikud teabevaldajad teabe osas, mis...

22.04.2016 - 15:54

Andmekaitse Inspektsiooni IT nõunik Urmo Parm osaleb 25-26. aprillil Oslos andmekaitseasutuste telekommunikatsiooni alasel töörühma koosolekul.

...

21.04.2016 - 15:11

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep ütles Ärilehele rahandusministeeriumi ideed märgistada ettevõtete sõiduautod kleepsudega, et maksuametit ja rahandusministeeriumi...

19.04.2016 - 10:55

Esitan täna Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile aastaettekande. Annan ülevaate isikuandmete kaitsest, avaliku teabe kättesaadavusest ja andmekogude järelevalvest. Ühtlasi annan soovitusi, mida võiks...

15.04.2016 - 11:44

Andmekaitse Inspektsioon peadirektor Viljar Peep esitab 19. aprillil õiguskantslerile ja Riigikogu põhiseaduskomisjonile aastaettekande koos soovitustega isikuandmete kaitse ja avaliku teabe kättesaadavuse kohta....

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner