Üleüldine ja valimatu liikluse- ning asukohaandmete säilitamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusega

23. Dets 2016
PrintPDF Jaga

Euroopa Kohus leidis hiljutises lahendis (C-203/15 ja C-698/15), et üleüldine ja valimatu liikluse- ning asukohaandmete säilitamise kohustus on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Ennetava meetmena on liikmesriikidel võimalus ette näha ainult selliste andmete sihipärane säilitamine, mis on vajalikud raske kuritegevusega võitlemiseks.

Säilitada võib üksnes nende inimeste andmeid, kelle puhul on objektiivselt võimalik tõendada, et nad on seotud raske kuriteo plaanimise või täideviimisega. Piirduda tuleb rangelt vajalike andmetega ning neile andmetele võib juurdepääsu võimaldada ainult sõltumatu asutuse eelneva otsuse alusel. Täidetud peavad olema ka muud tingimused, nt peab olema tagatud, et andmeid säilitatakse Euroopa Liidus ja säilitustähtaja möödudes hävitatakse andmed lõplikult.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner