Pikendasime tähtaega: Andmekaitse Inspektsioon võtab tööle andmeturbeinspektori

7. Veebr 2018
PrintPDF Jaga

Sul on põhjalikud teadmised infotehnoloogia ja andmeturbe rakendamise võimalustest ning tunned huvi andmekaitse valdkonna vastu? Andmekaitse Inspektsioon pakub Sulle huvitavat ja arendavat tööd väikeses kollektiivis.

Andmekaitse valdkonnas on huvitavad ajad - andmekaitseõigus on uuenemas ning Euroopa Liidus valmistutakse isikuandmete kaitse üldmäärusele üleminekuks. Uus määrus koos siseriiklike rakendusaktidega hakkab asendama senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Õigusraamistiku muutuse ootuses on põnevad ajad ka Andmekaitse Inspektsioonis.

Andmeturbeinspektori ametikoht annab Sulle võimaluse ühendada oma infotehnoloogiaalased teadmised ja huvi andmekaitse küsimuste vastu ning omandada põhjalikud teadmised uuest andmekaitset reguleerivast õigusraamistikust. Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõttes.

Täpsema ülevaate tööülesannetest, ametikohale esitatavatest nõuetest ja konkursi tingimustest saad SIIT.

Pikendasime konkursi tähtaega: kandideerida saab 21. veebruarini.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner