Pressiteated

PrintPDF Jaga

Allolevalt pressiteated kuupäevalises järjestuses.

Teisipäev, 17. Veebruar 2015 - 10:16

Andmekaitse Inspektsiooni initsiatiivil kogunesid 2015. aasta jaanuari lõpus Riigikogu konverentsisaali Eesti andmekaitse valdkonnaga seotud spetsialistid, et arutada Euroopa Liidu kavandatava andmekaitse reformiga seotud küsimusi, aga ka isikuandmete kaitse rakendamise ulatust infotehnoloogia...

Reede, 30. Jaanuar 2015 - 14:23

 2. - 4. veebruar – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep osaleb Brüsselis Euroopa andmekaitseasutuste töörühma koosolekul. Töörühmas tulevad arutusele privaatsuse tuleviku küsimused, piiriülene koostöö, nn küpsiste kasutamise seire tulemused, aga ka Google'i uus...

Neljapäev, 22. Jaanuar 2015 - 14:11

Kolmapäev, 28. jaanuar – Andmekaitse Inspektsiooni töötajad kohtuvad veebikonstaablitega, et arutada praktikast tulenevaid menetlusküsimusi. Muuhulgas püütakse täpsustada kummagi institutsiooni pädevust inimeste murede lahendamisel.

Esmaspäev, 19. Jaanuar 2015 - 12:58

2014. aasta jooksul helistati Andmekaitse Inspektsiooni infotelefonile 1141 korral. Neist 1141st kõnest oli 947 seotud isikuandmete kaitsega, 147 avaliku teabe seadusega ja 47 kõne jäi elektroonilise side seaduse...

Reede, 16. Jaanuar 2015 - 13:31

Reede, 23. jaanuar – Andmekaitse Inspektsioon korraldab koostöös Riigikogu põhiseaduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis andmekaitse valdkonna asjatundjate foorumi, kus käsitletakse isikuandmete kaitse küsimusi Euroopa Liidu andmekaitse reformi kontekstis. Arutusele tulevad eraelu kaitstuse...

Reede, 9. Jaanuar 2015 - 16:35

Andmekaitse Inspektsioon peab vajalikuks hoiatada neid nutiseadmete omanikke, kes kasutavad Android operatsioonisüsteemi versiooni 4.3 ja sellest varasemaid.

Hong Kongi andmekaitseasutus informeeris Andmekaitse Inspektsiooni tõsisest ohust...

Reede, 21. November 2014 - 12:04

25. – 26. novembrini – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep osaleb Euroopa andmekaitseasutuste töörühma istungil Brüsselis. Päevakorras on 23 sisulist küsimust, mille hulgas tulevad arutusele ka Google’i uue privaatsuspoliitikaga seonduv, terviserakendused mobiilsetele seadmetele ja...

Reede, 7. November 2014 - 12:24

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi e-lasteaedade järelevalve, mille käigus saadi ülevaade Eesti e-lasteaedade infosüsteemide üldistest andmeturbe põhimõtetest ja rakendatavatest turvameetmetest.

Inspektsioon tõdes, et üldine teadlikkus vajalikest andmeturbemeetmetest on hea ja otseseid...

Neljapäev, 6. November 2014 - 14:03

 Andmekaitse Inspektsioon koostas e-poe turvaliseks pidamiseks juhendmaterjali, milles muuhulgas tuuakse välja ka erinevate seaduste kokkupuutealad. Juhise peamine eesmärk on jagada soovitusi turvaliste ostutoimingute tagamiseks ning selgitada, milliseid seadustest tulenevaid nõudeid peab e-...

Reede, 31. Oktoober 2014 - 11:51

3. – 5. november – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep osaleb Edinburgis Euroopa avaliku teabe volinike konverentsil, kus ta tutvustab Eesti e-riigi võimalusi ja inspektsiooni projekti eesmärgiga kaardistada Euroopa andmekaitse ja avaliku teabe asutuste pädevused...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner