Andmekaitse Inspektsioon tunnustas parimate veebilehtedega valdu ja linnu

8. Okt 2014
PrintPDF Jaga

 Andmekaitse Inspektsioon avalikustas täna kohalike omavalitsuste veebilehtede seire tulemused. Eile toimunud avaliku teabe konverentsil tunnustati parimaid veebilehtede haldajaid. Teabe avalikustamisel osutusid väljapaistvamateks 8 valda ja linna, keda 10-punkti süsteemis sai hinnata 9,5-10 punktiga ning kes jõudsid hindamise teise vooru.

Tippjuristidest, ühiskondlike organisatsioonide ja riigiasutuste esindajatest koosnev Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda valis nende kaheksa hulgast välja 2 parimat veebilehtede haldajat, kelleks osutusid suurematest omavalitsustest Põlva vald ning väiksematest Torma vald.

Teises voorus vaadeldi infot, mille avaldamist seadus otseselt ei nõua ning mis näitab, et omavalitsus peab läbipaistvust oluliseks. Lõppvoorus hinnati volikogude läbipaistvust, sh koalitsioonileppe avaldamist, volikogu liikmete poliitilise kuuluvuse ja kontaktteabe kättesaadavust, liikmete erakondlikku kuuluvust, istungite päevakordade, eelnõude ja protokollide avalikkust. Äramärkimist leidsid veel Põltsamaa linn, Kohtla-Järve linn, Türi vald, Saku vald, Vändra vald ja Iisaku vald. Võitjate puhul sai määravaks teabe leitavuse loogilisus ja lihtsus.

Inspektsioon viis läbi kõigi 215 omavalitsuse võrgulehtede seire, mille toimumisest omavalitsusi ka eelnevalt teavitati. Veebilehtete kontrollimisel pöörati tähelepanu asutuse kontaktteabe leitavusele, privaatsuspoliitika olemasolule, infole käimasolevate ja läbiviidud riigihangete kohta, ametnike ametijuhendite, eelarve, põhimääruse ja arengukava ning palgaandemete avalikustamisele, piiranguta dokumentide klõpsatavale juurdepääsule dokumendiregistri kaudu, juurdepääsu piirangute aluse ja aja märkimisele, samuti hinnati dokumendiregistrite kasutusjuhendite olemasolu ja informatiivsust. Hindamisel kasutati nn valgusfoorisüsteemi ehk omavalitsused jagunesid vastavalt punktide arvule kas rohelise (8-10 p), kollase (5-7,5 p) või punase (0-4,5 p) värvi alasse.

„Esimene taoline seire kohalike omavalitsuste võrgulehtede osas viidi läbi 2011. aastal ja on meeldiv tõdeda, et olukord on muutunud kõvasti paremaks“, märkis Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. „Mõningast segadust võis märgata dokumentidele dokumendiregistri kaudu juurdepääsu võimaldamise ning juurdepääsupiirangute kehtestamise osas,“ lisas ta.

Seire eesmärgiks oli kontrollida omavalitsuste võrgulehtedel teabe avalikustamise vastavust avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetele ning hinnata teabe leidmise lihtsust ning asutuse tegevuse läbipaistvust.

Seire tulemused leiab Andmekaitse Inspektsiooni võrgulehelt.

 

Margit Liivoja

Andmekaitse Inspektsiooni avalike suhete nõunik

tel 627 4134


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner