Teiega seotud digitaalse teabe kopeerimine ja erahuvides kasutamine

PrintPDF Jaga

Osa Teiega seotud teabest on digitaalkujul. Meie võrgulehel avaldatud dokumendiregistris ning menetlusteabes on eraisikute nimed nähtavad initsiaalidena. Avalikkusele on kättesaadavad eeskätt delikaatsete isikuandmete töötlemise registri andmed, kui olete füüsilisest isikust ettevõtja või isikuandmete töötlemise eest vastutav isik.

Asutuste, sh inspektsiooni, kätte kogutakse teavet seadusega asutusele pandud ülesannete täitmiseks. Asutuse käes olevale infole kohaldub avaliku teabe seadus. See seadus näeb ette, et võrgulehel ja avalikes andmekogudes olevat juurdepääsupiiranguta teavet võib igaüks taaskasutada oma ärilistes või muudes erahuvides. Taaskasutamiseks saab teavet masinloetavana alla laadida ning segada kokku mujalt kogutud teabega.

Inspektsioon võimaldab juurdepääsu inspektsiooni delikaatsete isikuandmete töötlemise registrile nii oma võrgulehekui teabevärava eesti.ee kaudu.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner