Vaie

PrintPDF Jaga

Vaie on eriliiki kaebus. Esitage vaie, kui soovite, et Teie õigusi rikkuv haldusakt või haldusorgani tegevus vaadatakse üle.

Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul vaidlustatavast otsusest või tegevusest teada saamisest. Vaiet ei saa esitada, kui olete samas asjas kohtusse pöördunud.

Ka inspektsioonile saate esitada vaide, kui soovite, et me vaataksime üle omaenda otsuse või tegevuse, mis puudutab Teie õigusi.

Kuid lisaks saate inspektsioonile esitada vaide mõne teise asutuse peale, kes keeldus täitmast Teie teabenõuet või ei täitnud seda nõuetekohaselt. Seda siis, kui see asutus on teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõttes.

Vaide näidisvormi leiate siit.

Kui rikutakse mitte Teie, vaid kellegi teise õigusi, siis esitage selle kohta märgukiri. Märgukirjaga saate ka meile teada anda, kui mõni asutus ei avalda internetis teavet, mida ta avaliku teabe seaduse kohaselt peab avaldama.

Kui rikutakse Teie õigusi, mis tulenevad isikuandmete kaitse seadusest, siis esitage selle kohta kaebus.

Vaie lahendatakse 10 päeva jooksul. Seda tähtaega võib pikendada 30 päeva võrra. Täpsemad nõuded vaidele leiate haldusmenetluse seaduse 5. peatükist.

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner