Rahvusvahelised andmebaasid ja töötlemine

PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon teeb tihedat koostööd teiste riikide andmekaitse järelevalveasutustega. Lisaks on riik võtnud kohustusi andmeid vahetada tulenevalt Euroopa Liidu liikmesstaatusest, aga ka rahvusvaheliste lepingutega.

Eesti kodanikul on õigus ligi pääseda enda kohta käivatele andmetele nii piiriülestes kui ka teiste riikide andmebaasides. Teatud tingimustel on võimalik nõuda oma andmete parandamist ja kustutamist.

Loetelust leiate ülevaate andmebaasidest, milles võib-olla teie isikuandmeid. Tutvu oma õigustega, kuidas on võimalik pääseda ligi oma andmetele.

Schengeni infosüsteem

USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammis (TFTP) säilitatavad isikuandmed

Kui andmetöötleja on registreeritud Ühendkuningriigis


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner