Kaebus

PrintPDF Jaga

Kaebuse enda eraelu kaitseks saate meile esitada, kui Teie isikuandmeid väärkasutatakse ning rikkuja eirab Teie nõudeid lõpetada Teie õiguste rikkumine.

Kaebuse näidisvormi saate alla laadida siit . Kaebuse lahendame 30 päeva jooksul. Seda tähtaega võib pikendada 60 päeva võrra. 

Inspektsiooni tegevus on suunatud rikkumise lõpetamisele. Laimu ja au teotamise asju ning lepingu rikkumisega seotud vaidlusi lahendab kohus.

Ainult kohus saab mõista välja kahjuhüvituse ning kohustada laimajat ebaõigeid fakte ümber lükkama.

Teise inimese nimel saate meile kaebuse esitada, kui Teil on selleks tema volikiri või olete lapsevanem või eestkostja.

Kui teatate meile väärnähetest, mis otseselt Teie õigusi ei riku, käsitleme seda märgukirjana.

Kui avaliku teabe valdaja keeldus täitmast Teie teabenõuet või ei täitnud seda nõuetekohaselt, esitage meile vaie.

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner