DIAT-register

PrintPDF Jaga

Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohustus kehtib kuni 24.05.2018 (k.a). Kuni selle kuupäevani saab DIAT-registris esitada töötlemise taotlusi ja teatisi isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute määramisest. Alates 25. maist registreerimise kohustus kaob, uusi taotlusi enam esitada ei saa ning register arhiveeritakse.

Kui teie asutusel või ettevõttel on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt vaja määrata andmekaitsespetsialist, peate spetsialisti määramisest teavitama Andmekaitse Inspektsiooni. Seda saate teha alates aprilli lõpust ettevõtjaportaali kaudu. Täiendav info lisatakse inspektsiooni kodulehele www.aki.ee.Delikaatsete isikuandmete töötlemise loataotluse ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute teatiste esitamine toimub elektrooniliselt. Elektrooniline keskkond kannab nimetust DIATregister.

Taotluste esitamine elektroonilise kanali kaudu lihtsustab ja kiirendab oluliselt registreerimismenetlust.

Registreerimise otsus loetakse vastutavale töötlejale kättetoimetatuks Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel avalikustamisega. Registreerimisest keeldumise otsuse kohta tehakse märge DIATregistrisse ning otsus tehakse taotlejale teatavaks selle kättetoimetamisega.

Sisene ja logi sisse DIATregistrisse siit.

Juhise DIATregistri kasutamiseks leiad siit.

Tehtud ettekirjutused leiad siit

 


Registreerimisel tekkivate küsimuste korral saab nõu küsida vanemspetsialist Helve Juusult telefonil 682 8714 või e-posti aadressil info@aki.ee.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner