Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine

PrintPDF Jaga

Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimistaotluse ja isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramise teatise esitamiseks on kaks võimalust:

1. Taotluse esitamine veebikeskkonnas https://diatregister.just.ee/

Keskkonnas taotluste esitamine lihtsustab ja kiirendab oluliselt registreerimismenetlust. Registreerimise otsus loetakse vastutavale töötlejale kättetoimetatuks Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel avalikustamisega. Registreerimisest keeldumise otsuse kohta tehakse märge DIATregistrisse ning otsus tehakse taotlejale teatavaks selle kättetoimetamisega.  

2. Taotluse esitamine e-posti või posti teel

Kui olete otsustanud esitada taotluse Andmekaitse Inspektsioonile e-posti või posti teel, siis palume arvestada 20 tööpäevase menetlustähtajaga. Sellisel juhul kannab Teie taotluse DIATregistrisse inspektsiooni ametnik. Registreerimise otsus loetakse vastutavale töötlejale kättetoimetatuks Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel avalikustamisega. Registreerimisest keeldumise otsuse kohta tehakse märge DIATregistrisse ning otsus tehakse taotlejale teatavaks selle kättetoimetamisega. Leia näidisvormid.

Kasulikke linke:

 


Registreerimisel tekkivate küsimuste korral saab nõu küsida vanemspetsialist Helve Juusult telefonil 682 8714 või meili teel e-posti aadressil info@aki.ee.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner