Täitmata ametikohad

PrintPDF Jaga

Konkursi väljakuulutamisest teavitame oma kodulehel (www.aki.ee), töövahendusportaalide kaudu ja veebilehel www.avalikteenistus.ee.


Andmekaitse Inspektsioon edendab ja kaitseb eraelu puutumatust ning avaliku teabe kättesaadavust. Meie töös põimuvad õigusteadus ja infotehnoloogia, samuti siseriiklik ja rahvusvaheline tegevus.Andmekaitse Inspektsioon võtab tööle

ANDMETURBEINSPEKTORI.

Ametikoha eesmärk: hinnata ettevõttete ja asutuste teabehalduse, andmekaitse ja infoturbe vastavust isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetele.

Tööülesanded:

 • viib läbi järelevalvemenetlusi isikuandmete töötlemise nõuete täitmise, eelkõige turvameetmete rakendamise üle,
 • viib läbi järelevalvemenetlusi avaliku teabe nõuete täitmise üle, eelkõige piiranguga teabe kaitse ja andmekogude pidamise üle,
 • kooskõlastab andmekogude asutamisi, muutmisi ja ümberkorraldamisi,
 • nõustab isikuid isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alal, sh vastab selgitustaotlustele ja infotelefonile,
 • nõustab inspektsiooni ametnikke andmeturbe alal.

Nõuded kandidaadile:

 • infotehnoloogia alane kõrgharidus / eelduste olemasolul ei välista ka muud kõrgharidust,
 • eelnev töökogemus nimetatud töövaldkonnas vähemalt 5 aastat,
 • Eesti kodakondsus ja eesti keele valdamine kõrgtasemel.

Eeldused:

 • tunneb infotehnoloogia rakendamise võimalusi ning infoturbe häid tavasid ning standardeid,
 • tunneb haldusmenetlust,
 • huvi andmekaitse suhtes,
 • inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.

kasuks tuleb:

 • valdkonna seadusandluse hea tundmine,
 • IT-, õigus- või avaliku sektori alane töökogemus,
 • lisavõõrkeelte (vene, saksa, prantsuse) oskus,
 • B-kategooria juhiluba.

Palk: katseajal 1400 eurot brutopalk

Pikendasime konkursi tähtaega: kandideerida saab 21. veebruarini 2018

Asukoht: Tallinn (Väike-Ameerika 19)
Tööle asumise aeg: Kokkuleppel

Kontaktisik: Helve Juusu, helve.juusu@aki.ee

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner