Konfidentsiaalsusleping

PrintPDF Jaga

Konfidentsiaalsusleping tuleb sõlmida kõikide isikutega, kes oma tööülesannete täitmisel võivad omada juurdepääsu isikuandmetele. Kindlasti tuleb selline leping sõlmida vastutava ja volitatud töötleja vahel, samuti muudel juhtudel, kui näiteks lepinguliste kohustuste täitmisel (mis ei pruugi iseenesest olla isikuandmete töötlemisega otseselt seotud) tekib kellelgi juurdepääs isikuandmetele (koristajad, infotehnoloogiliste seadmete hooldust teostavad isikud jne).
 
Lepingu eesmärk on tagada, et isikuandmed ei satuks kolmandate isikute kätte ning töödelda saaks neid ainult isikud, kellele andmesubjekt on andnud oma nõusoleku tema kohta käivate andmete töötlemiseks või kes teevad seda seaduse alusel.

Konfidentsiaalsuskohustus peab olema sõltumatu isiku ametiseisundist või töökohast, samuti jääb kohustus püsima ka peale töö- või lepingulise suhte lõppemist.

Konfidentsiaalsuslepingu näidise saate alla laadida siit

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner