Juhised

PrintPDF Jaga


Andmekaitse ja andmeturbe eneseabi küsimustik (2013) PDF 252,17 kB

MUUDETUD! Avaliku teabe seaduse üldjuhend (2010, muudetud 2016) PDF 1,15 MB 

Andmekogude juhend (2013) PDF 817,63 kB

Andmekaitse Inspektsiooni menetluskord riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) (2014) PDF 505,3 kB

Biomeetriliste isikuandmete töötlemine (2013) PDF 252,23 kB

Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuses (2012, muudetud 2015)

Erakondade rahastajate isikuandmete avalikustamine (2013) PDF 278.43 kB

Eraõiguslike avaliku teabe valdajate juhend (2010, muudetud 2015) PDF 1,02 MB

Infovara bilanss - enesehindamise abivahend organisatsioonidele (2013) PDF 330,13 kB

​Infoturve ja isikuandmete kaitse väikeettevõtetes (2014) PDF 448 kB

 IP-aadress ja privaatsus (2015)

Isiklikud mobiilsed seadmed töökeskkonnas (2014) PDF 441,26 kB

Isikuandmete avalikustamine meedias: Andmekaitse Inspektsiooni sekkumiskriteeriumid (2015) PDF 119,81 kB 

Isikuandmete kaitse auditi läbiviimise juhend (2010) PDF 284,69 kB

Isikuandmete kustutamine seadmetes (2014) PDF 307,82 kB

Isikuandmete edastamine välisriiki  (2014, muudetud 2015) PDF 515,1 kB

Isikuandmete töötlemine suguvõsa uurimiseks (2013) 221,57 kB

Isikuandmete töötlemine teadusuuringus (2013, muudetud 2015) PDF 52,66 kB

Isikuandmete töötlemine töösuhetes (2014) PDF 1,52 MB

Isikuandmete kasutamine valimiskampaanias (2013) PDF 245,59 kB

Isikukoodi kasutamise juhend (2013) PDF 183,23 kB

Juhis personalitöötajale: isikuandmed töösuhetes (2013) PDF 783,56 kB

Kaamerate kasutamise juhend (2013, muudetud 2015) PDF 986,49 kB 

 Kantavad seadmed ja privaatsus (2015) PDF 160,52 kB

Kliendikaardi isikuandmete koosseis (2013) PDF 257,71 kB

Korterivõlglaste avaldamise juhis (2013) PDF 130,63 kB

Kriminaal- ja väärteomenetluses kogutud teabe avaldamine pärast menetluse lõppemist (2013) PDF 192,06 kB

Laps ja tema õigused isikuandmete töötlemisel (2013) PDF 241,53 kB

Majutusettevõtetes isikuandmete töötlemine (2013) PDF 185,03 kB

Maksehäirete avaldamine (2013, muudetud 2015) PDF 358,75 kB

Meelespea suhtlusportaali kasutajale (2012) PDF 273,96 kB

Metaandmed ja privaatsus (2015) PDF 748,83 kB

Telefonikõnede salvestamise lubatavus (2012) PDF 380,43 kB

Turvaettevõtete poolne delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine (2013) PDF 220,72 kB

Turvaline e-pood (2014) PDF 505,49 kB

Töötajate arvutikasutuse privaatsus (2013) PDF 488,19 kB

Veebilehitseja turvaline kasutamine (2013) PDF 681,16 kB

Õigus küsida enda andmeid (2013) PDF 461,52 kB

Õpilaste ja vilistlaste nimekirjade avaldamise juhis (2013) PDF 382,83 kB

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse Õiguskantsleri juhend (2013) PDF


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner