Juhend, vorm ja lingid

PrintPDF Jaga

Isikuandmete edastamine välisriiki  

Loataotluse näidisvorm RTF 65,63 kB

Lepingu tüüptingimused (standard contractual cluses)
Vastutavalt töötlejalt vastutavale töötlejale:
2001/497/EÜ eesti keeles (2001/497/EC inglise keeles)
2004/915/EÜ eesti keeles (2004/915/EC inglise keeles)

Vastutavalt töötlejalt volitatud töötlejale:
2010/87/EÜ eesti keeles (2010/87/EC inglise keeles)


Kontserni sise-eeskirjad (Binding Corporate rules inglise keeles)

Isikuandmete edastamine välisriiki (Euroopa Komisjoni veebileht inglise keeles)


Privacy Shield andmekaitseraamistiku kaebusevormid

Vormid on inglise keeles.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner