Mida peab teadma isikuandmete töötlemisest

PrintPDF Jaga

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad inimest tuvastada. Vt lähemalt.

Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on kas nõusolek või seadus. Vt lähemalt.

Isikuandmete töötlemisel tuleb lähtuda seadusega kehtestatud töötlemise põhimõtetest ja nõuetest.

Rakendada tuleb kohaseid turvameetmeid ning töötajaile tuleb anda piisav väljaõpe.

Inimesel, kelle andmeid töödeldakse, on õigus küsida selle kohta teavet.

Samuti on tal vajadusel õigus nõuda töötlemise lõpetamist, andmete parandamist, sulgemist või kustutamist.

Kui tegevuseks on delikaatsete isikuandmete töötlemine, peab selle registreerima või määrama vastutava isiku ja teatama sellest Andmekaitse Inspektsioonile.

Näiteks siis, kui osutatakse tervishoiuteenust (terviseandmed on delikaatsed). Registreerima ei pea, kui delikaatsed andmed satuvad kätte juhuslikult või kasutatakse neid sisemiseks töökorralduseks (näiteks peetakse tööandjana arvestust töötajate haigestumiste üle).

Kui isikuandmeid edastatakse ilma inimese nõusolekuta ebapiisava isikuandmete kaitse tasemega riiki väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, on selleks vaja Andmekaitse Inspektsiooni luba.

Vt lähemalt teemat Isikuandmete edastamine välisriiki. Kui tegutsetakse korraga mitmes Euroopa riigis, antakse luba andmekaitseasutuste koostöös.

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner