Mida peab teadma isikuandmete töötlemisest

PrintPDF Jaga

Materjalid on täiendamisel tulenevalt Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest!

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad inimest tuvastada. Vt lähemalt.

Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on kas nõusolek või seadus. Vt lähemalt.

Isikuandmete töötlemisel tuleb lähtuda seadusega kehtestatud töötlemise põhimõtetest ja nõuetest.

Rakendada tuleb kohaseid turvameetmeid ning töötajaile tuleb anda piisav väljaõpe.

Inimesel, kelle andmeid töödeldakse, on õigus küsida selle kohta teavet.

Samuti on tal vajadusel õigus nõuda töötlemise lõpetamist, andmete parandamist, sulgemist või kustutamist.

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner