Ettevõtjale

PrintPDF Jaga

Hea ettevõtja,

töötled oma igapäevases töös isikuandmeid. Isikuandmete kasutamisel on kindlad nõuded ja põhimõtted.

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad inimest tuvastada. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad. Seaduse järgi jagunevad isikuandmed nö "tavalisteks" ja delikaatseteks isikuandmeteks.

Delikaatsete isikuandmete töötlemine tuleb registreeritda Andmekaitse Inspektsioonis või tuleb ettevõttel määrata isikuandmete kaitse eest vastutav isik.

Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on kas nõusolek või seadus

Korduma kippuvad küsimused:

Mille alusel toimub isikuandmete töötlemine renditööjõudu kasutades?

Kas ettevõte võib avaldada eraisikust võlglase nime oma kodulehel?

Minu ettevõtte võlaandmed avaldati Internetis koos minu nime ja isikukoodiga, kas ma võin nõuda oma isikuandmete mahavõtmist?

Kas tööandja võib nõuda töötajalt enda kohta karistusandmete esitamist?

Kas tööandjal on õigus lugeda minu e-kirju?

Kas tööandja võib kontrollida töötaja joobeseisundit?

Kas hangete pakkumused on juurdepääsupiiranguga teave?

Kas lepingus peab olema ärisaladusele viitav punkt?


 

  

 

 

Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner