Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine

PrintPDF Jaga

Delikaatsete isikuandmete töötlejad peavad töötlemise registreerima meie peetavas registris. Teine võimalus on lasta kanda registrisse isikuandmete kaitse eest vastutav isik.

Registrikanded on avalikud, neid saab vaadata meie võrgulehel. Oma võrgulehel avaldame delikaatsete isikuandmete töötlejatele tehtud ettekirjutused.

Juurdepääsupiiranguga registriteave on kättesaadav isikuandmete töötlejale endale (sh tema õigusjärglasele, seaduslikule või volitatud esindajale), samuti pädevale ametiisikule seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.

Registrikandeid säilitatakse alaliselt. Registrikannete alusdokumente, samuti kehtetuid registrikandeid isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute kohta säilitatakse 5 aastat pärast kande kehtetuks muutmist.

Registriandmete taaskasutamist avaliku teabena selgitame dokumendi viimases osas.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner