Juhised ja näidised

PrintPDF Jaga

Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohustus kehtib kuni 24.05.2018 (k.a). Kuni selle kuupäevani saab DIAT-registris esitada töötlemise taotlusi ja teatisi isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute määramisest. Alates 25. maist registreerimise kohustus kaob, uusi taotlusi enam esitada ei saa ning register arhiveeritakse.

Kui teie asutusel või ettevõttel on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt vaja määrata andmekaitsespetsialist, peate spetsialisti määramisest teavitama Andmekaitse Inspektsiooni. Seda saate teha alates aprilli lõpust ettevõtjaportaali kaudu. Täiendav info lisatakse inspektsiooni kodulehele www.aki.ee.

 

Juhis delikaatsete isikuandmete vastutavale töötlejale delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimiskohustuse täitmiseks

Juhis vastutavale töötlejale DIAT registri kasutamiseks

Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimistaotluse näidisvorm

Delikaatsete isikuandmete töötlemise organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehniliste turvameetmete üksikasjalise kirjeldamise näidisvorm

Juhend isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramiseks

Juhis vastutavale isikule andmetöötlusregistri koostamiseks

Andmekaitse ja andmeturbe eneseabi küsimustik

Teenuse osutamise leping

Konfidentsiaalsusleping


Registreerimisel tekkivate küsimuste korral saab nõu küsida vanemspetsialist Helve Juusult telefonil 682 8714 või e-posti aadressil info@aki.ee.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner