Andmekogude kooskõlastamine

PrintPDF Jaga

Avaliku sektori andmekogud on riigi, omavalitsuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning muude avalikke ülesandeid täitvate isikute andmekogud.

Andmekogusid normib avaliku teabe seaduse (AvTS) 51. peatükk. See piirdub üksnes avaliku sektori andmekogudega ega hõlma erahuvides peetavaid andmekogumeid.

Andmekaitse Inspektsioon kooskõlastab koos Riigi Infosüsteemi Ametiga riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA-s) andmekogu dokumentatsiooni andmekogu elutsükli neljas etapis:

  • andmekogu asutamisel
  • kasutusele võtmisel
  • andmekoosseisu muutmisel
  • lõpetamisel (sh. andmekogu jagunemisel, andmekogude ühendamisel).

Kooskõlastused saanud andmekogu registreeritakse RIHA-s ning saab liidestuse andmevahetuskihiga (x-teega).

Kasulikud lingid:

Avaliku teabe masinloetav taaskasutamine (19.05.2014) PDF 1,15 MB

Juhend avaliku sektori andmekogude asutajatele ja pidajatele (2013, täiendatud 2016) PDF 1,12 MB

Ülevaade Andmekaitse Inspektsiooni nõuetest andmekogude kooskõlastamisel (19.09.2014) 505,3 B

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner