Juhendmaterjalid

PrintPDF Jaga

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm töötab välja juhendmaterjale, et selgitada lähemalt, mida uues andmekaitsemääruses kasutatud mõisted tähendavad ja mida määrus nii avaliku sektori kui ka eraettevõtete jaoks kaasa toob. Samuti püütakse juhendmaterjalides vastata sagedasematele määrusega seotud küsimustele. Lisame töörühma heakskiidetud juhendmaterjale siia rubriiki inglise keeles jooksvalt, kui nad avaldatakse. Teemade kaupa püüame aja jooksul olulisema info ka eesti keeles lahti seletada.

VASTUVÕETUD JUHENDID:

Andmekaitsespetsialistist

Andmete ülekantavusest

Juhtivast järelevalveasutusest

Mõjuhinnangust

Administratiivtrahvidest

 

AVALIKUKS KOMMENTEERIMISEKS ESITATUD JUHENDID

Rikkumisteadetest

Automaatotsustest ja profileerimisest

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm ootab kommentaare ja tagasisidet nendele juhenditele aadressidel presidenceg29@cnil.fr ja JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu. Tagasiside on oodatud hiljemalt 28. novembriks 2017.


Andmete edastamisest kolmandatesse riikidesse

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm ootab kommentaare ja tagasisidet nendele juhenditele aadressidel presidenceg29@cnil.fr ja JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu. Tagasiside on oodatud hiljemalt 17. jaanuariks 2018.


Nõusolekust

Läbipaistvusest

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm ootab kommentaare ja tagasisidet nendele juhenditele aadressidel presidenceg29@cnil.fr ja JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu. Tagasiside on oodatud hiljemalt 23. jaanuariks 2018.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner