Juhendmaterjalid

PrintPDF Jaga

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm töötab välja juhendmaterjale, et selgitada lähemalt, mida uues andmekaitsemääruses kasutatud mõisted tähendavad ja mida määrus nii avaliku sektori kui ka eraettevõtete jaoks kaasa toob. Samuti püütakse juhendmaterjalides vastata sagedasematele määrusega seotud küsimustele. Lisame töörühma heakskiidetud juhendmaterjale siia rubriiki inglise keeles jooksvalt, kui nad avaldatakse. Teemade kaupa püüame aja jooksul olulisema info ka eesti keeles lahti seletada.

VASTUVÕETUD JUHENDID:

Andmekaitsespetsialistist

Andmete ülekantavusest

Juhtivast järelevalveasutusest

Mõjuhinnangust

Administratiivtrahvidest

Automaatotsustest ja profileerimisest

Rikkumisteadetest

Andmete edastamisest kolmandatesse riikidesse

Läbipaistvusest

NõusolekustAVALIKUKS KOMMENTEERIMISEKS ESITATUD JUHENDID

Sertifitseerimisasutuste akrediteerimisest

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm ootab kommentaare ja tagasisidet sellele juhendile aadressil JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu. Tagasiside on oodatud hiljemalt 30. märtsil 2018.

Eranditest konkreetsetes olukordades

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm ootab kommentaare ja tagasisidet sellele juhendile aadressil JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu. Tagasiside on oodatud hiljemalt 26. märtsil 2018.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner