Isikuandmete kaitse üldmäärus

PrintPDF Jaga

2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos siseriiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.

Isikuandmete kaitse üldmäärus (.pdf)

Uut määrust on võimalik lugeda ka veebitekstina.

Andmekaitse reformi pakett sisaldab ka eraldi direktiivi andmete edastamisel politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas. Määrus koos reformi paketti kuuluvate direktiividega avaldati Euroopa Liidu Teatajas 04.05.2016.

Uue andmekaitse määruse peamiseks eesmärgiks on anda nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja internetipanganduse ajastul kodanikele parem kontroll oma andmete üle.

 


Uus määrus on mahukas ning artiklite kokkuviimine neile vastavate põhjenduspunktidega nõuab süvenemist. Nicholas Vollmer (Secure Data Service) on kokku pannud ülevaatliku sisukorra, kus määruse artiklite juurde on toodud ka neile vastavad põhjenduspunktid. Eestikeelset versiooni saab sirvida SIIN.


Euroopa Komisjoni koostatud infomaterjalidest saad kiire ülevaate sellest, mis muutumas väikese ja keskmise suurusega ettevõtte jaoks: Euroopa Komisjoni infograafika andmekaitse reformist (1,18 MB, .pdf)


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner